Disclaimer

Disclaimer

De website KOPPsupport.nl is voor jongeren met ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Ontwikkeling van de website

KOPPsupport (voorheen Kopstoring) is ontwikkeld door GGNet, Dimence/Mindfit, de Gelderse Roos en het Trimbos-instituut. In 2016 zijn de rechten overgedragen aan het Trimbos-instituut. De website is ontwikkeld voor jongeren van 16-25 jaar oud die een ouder hebben met psychische of verslavingsproblemen.

De informatie

De informatie op de website KOPPsupport.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Het Trimbos-instituut kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie van derden

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Geen medisch advies

Het Trimbos-instituut is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op deze site, of het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Gebruik informatie

Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Foto’s

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Techniek

Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Het Trimbos-instituut garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Het Trimbos-instituut kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de interventie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

De interactieve onderdelen (e-mailservice, chatboxcursus) van deze website worden beheerd door samenwerkende GGZ-organisaties: Impluz, Ypse, Vincent van Gogh en Mondriaan. Voor deze onderdelen op de website waarvoor jongeren zich via KOPPsupport.nl kunnen opgeven, bestaan aparte disclaimers (te vinden op hun websites).

Scroll naar top