Colofon

Colofon

Colofon

KOPPsupport (voorheen Kopstoring) is ontwikkeld door GGNet, Dimence/Mindfit, de Gelderse Roos en het Trimbos-instituut. In 2016 zijn de rechten overgedragen aan het Trimbos-instituut, het onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Voor de uitvoering van het hulpaanbod van KOPPsupport is het Trimbos-instituut een samenwerking aangegaan met:

  • Impluz
  • Mondriaan
  • Vincent van Gogh

Geschoolde professionals die werkzaam zijn bij deze instellingen (o.a. preventiewerkers, psychologen en orthopedagogen) voeren het KOPPsupport hulpaanbod uit. Zij zijn hierin geschoold.

Privacyverklaring

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij verwijzen u naar het privacy verklaring om meer te lezen over de opslag van persoonsgegevens bij de emailservice en online groepscursus van KOPPsupport en het indienen van een klacht bij KOPPsupport.


Projectgroep

Projectleiding: Anouk de Gee, Trimbos-instituut
Projectuitvoering: Vera Ramaker en Anouk de Gee, Trimbos-instituut

Webbouw en vormgeving website: InnovationKite
Bouw en vormgeving cursussen: Ippo
Beeldmateriaal website: iStock, Pexels

Met dank aan alle professionals en ervaringsdeskundigen die hebben meegedacht over de vormgeving en invulling van de website KOPPsupport.

Wilt u licentiepartner worden van KOPPsupport of heeft u vragen? Neem dan contact op via KOPPsupport@trimbos.nl 

Scroll naar top